نکات مطالعه توربوشارژرها

در دنیا هدف اصلی بهبود مصرف سوخت بدون فداکاری در مورد معیارهای عملکردی دیگر است.در گام اول، مطالعه پارامتر دیفیوزر پره ای نشان می دهد که بهبود کارایی در مناطق عملیاتی مربوطه به قیمت کاهش عرض نقشه امکان پذیر است.با نتیجه گیری از نتایج، سه هندسه متغیر با پیچیدگی متفاوت بر اساس دیفیوزرهای پره ای طراحی شده است.نتایج حاصل از تست گاز داغ و دکل تست موتور نشان می دهد که همه سیستم ها قادر به افزایش راندمان کمپرسور و در نتیجه بهبود مصرف سوخت در محدوده اصلی رانندگی موتورهای سنگین هستند.

چالش‌های اضافی با نیاز به دوام بالا، انتشار صدای کم و عملکرد گذرا خوب موتور نشان داده می‌شوند.بنابراین، طراحی سیستم کمپرسور همیشه مصالحه ای بین راندمان بالا، پهنای نقشه وسیع، وزن کم پروانه و دوام بالا است که منجر به مراحل کمپرسور با تلفات آیرودینامیکی قابل توجه در محدوده رانندگی اصلی وسایل نقلیه دوربرد می شود و بنابراین کاهش مصرف سوختحل این مشکل اساسی طراحی کمپرسور با معرفی یک هندسه متغیر می تواند منجر به کاهش کل هزینه های مالکیت شود که مهمترین نقطه فروش در مورد موتورهای سنگین است.جدا از دریچه‌های گردشی که در توربوشارژرهای خودروهای سواری استفاده می‌شود، کمپرسورهایی با هندسه متغیر راه خود را به تولید سری پیدا نکرده‌اند، اگرچه تحقیقات عمیقی در این زمینه انجام شده است.

سه کمپرسور متغیر با هدف بهبود مصرف سوخت موتورهای سنگین در محدوده رانندگی اصلی بدون زوال قدرت نامی، حداکثر گشتاور، پایداری نوسانات و دوام ساخته شده‌اند.در مرحله اول، الزامات موتور با توجه به مرحله کمپرسور استخراج شده و مرتبط ترین نقاط عملکرد کمپرسور شناسایی شده است.محدوده اصلی رانندگی کامیون های مسافت طولانی مربوط به نقاط عملیاتی در نسبت فشار بالا و جریان جرم کم است.تلفات آیرودینامیکی ناشی از زوایای جریان بسیار مماس در دیفیوزر بدون پره نقش غالبی در این محدوده عملیاتی دارد.

ارجاع

بندر، ورنر؛انگلس، برتولد: توربوشارژر VTG برای کاربردهای دیزل تجاری سنگین با عملکرد ترمز بالا.8. Aufladetechnische Konferenz.درسدن، 2002

بومر، A.گوتچه-گوتزه، اچ.-سی.;KIPKE، P;KLEUSER، R;NORK, B: Zweistufige Aufladungskonzepte fuer einen 7,8-Liter Tier4-final Hochleistungs-Dieselmotor.16.Aufladetechnische Konferenz.درسدن، 2011


زمان ارسال: مارس-29-2022

پیام خود را برای ما ارسال کنید: